FAQ – časté dotazy

Jak postupovat v případě nehody?

 • Zachovejte klid.
 • Zabezpečte vozidlo proti pohybu pomocí ruční brzdy.
 • Zapněte výstražné směrovky.
 • Oblečte si výstražnou vestu.
 • Umístěte výstražný trojúhelník v dostatečné vzdálenosti za vaším vozidlem.
 • Pokud došlo ke zranění, poskytněte první pomoc a přivolejte záchranku (155) a policii (158).
 • Pokud je to možné, seznamte se s účastníky nehody a začněte si ujasňovat, jak k nehodě došlo a kdo je viníkem.

Kdy volat policii?

 • v případě zranění
 • v případě škody na majetku třetí osoby nebo na dopravním značení nebo pozemní komunikaci
 • škoda je vyšší než 100 000 Kč
 • škodu způsobil neznámý pachatel či neznámé vozidlo

Pokud policii zavoláte, s vozidlem rozhodně nehýbejte.

Jak vyplnit formulář o nehodě?

Poměrně velkou část drobných nehod lze vyřešit pouze vyplněním formuláře „Záznam o dopravní nehodě“. Doporučujeme mít tento formulář pro všechny případy ve vozidle. Pokud formulář nemáte, bude stačit volný list papíru.

Do formuláře uveďte:

 • přesné místo a čas dopravní nehody
 • seznam účastníků s jejich osobními údaji (jméno, adresa, telefon)
 • seznam vozidel s poznávacími značkami
 • příčiny nehody
 • průběh nehody
 • následky nehody – popis poškození u každého vozidla

Stejně tak přidejte i prohlášení o zavinění, kde je uvedeno jméno účastníka, který nehodu způsobil. Formulář musí podepsat všichni účastníci nehody. Pokud se někdo z nich zdráhá nebo z místa nehody ujede, je potřeba zavolat policii.

Doporučujeme si vyměnit se všemi účastníky nehody kontakty, včetně případných svědků.

Doporučujeme nafotit vozidla v jejich konečném postavení bezprostředně po dopravní nehodě – je to důležité k prokázání nároku v případě, kdy druhý účastník dodatečně změní výpověď, případně pro šetření pojistitele.

Odtah nepojízdného vozidla

Telefonní číslo na asistenční služby své pojišťovny najdete na zelené kartě povinného ručení. Doporučujeme nevyužívat služeb soukromých poskytovatelů asistenčních služeb, kteří umí přijet k nehodě z vlastní iniciativy. Vyhnete se tak komplikacím při následné likvidaci pojistné události.

Kontakt pro klienty Kooperativy: +420 1220 nebo +420 957 105 105.
Kontakt pro klienty ČPP: +420 957 444 555.

Jak nahlásit škodu z havarijního pojištění?

Pro nahlášení škody své pojišťovně si připravte:

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody (nezapomeňte uvést svou adresu, telefon a e-mail)

Jak nahlásit škodu z povinného ručení, když jsem způsobil škodu?

Kontakt pro klienty Kooperativy: +420 1220 nebo +420 957 105 105.
Kontakt pro klienty ČPP: +420 957 444 555.

Pro nahlášení škody své pojišťovně si připravte:

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody
 • nezapomeňte uvést svou adresu, telefon a e-mail
 • údaje o druhém účastníkovi pojistné události (poškozený)
 • údaje o poškozeném vozidle či jiném majetku druhého účastníka (SPZ, tovární značku a typ, rozsah škody)
 • informace o způsobené škodě a případně nárocích, které vůči vám poškozený vznesl

Jak probíhá řešení škody?

 • Po nahlášení škody pojišťovna přiřadí pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor.
 • Do 3 hodin se ozve technik ohledně sjednání prohlídky poškozeného vozidla.
 • Po prohlídce obdržíte zápis o prohlídce v elektronické podobě, nehrozí tak jeho ztráta, ani poškození.
 • Likvidátor prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu k pojistné události a bude vás kontaktovat pro domluvení dalšího postupu, popř. nutnosti doložení chybějících podkladů atd.
 • Celé šetření musí být ukončeno do 3 měsíců. Následně vám bude vyplaceno pojistné plnění.

Máte jiný dotaz? Napište nám.